Mēs palīdzam pasaulei, kas aug kopš 2004. gada

Uz pola uzstādīts potenciālais transformators